Wat is de nabijheid van het voortgezet onderwijs in Friesland?

24-02-2019 JOURE – In Friesland krimpt het aantal leerlingen omdat er minder kinderen worden geboren. In het basisonderwijs is dit al jaren merkbaar. Ook het voortgezet onderwijs krijgt daar nu mee te maken. Zo is recent een middelbare school in Wommels gesloten in verband met het dalend aantal leerlingen. De VO-raad heeft gewaarschuwd dat leerlingen straks mogelijk meer dan twintig kilometer moeten reizen, omdat er middelbare scholen in de regio dreigen te verdwijnen. Wat is de huidige situatie in Friesland?

Gemiddelde afstand naar het voortgezet onderwijs in Friesland groter dan landelijk
In Friesland is de gemiddelde afstand naar het voortgezet onderwijs 3,4 kilometer (CBS, 2016). Landelijk is dat 2,5 kilometer. Er zijn wel grote verschillen per buurt. Zo zijn er een aantal buurten in Friesland waar de gemiddelde afstand naar een middelbare school groter is dan 10 kilometer. Maar voor de meeste leerlingen in de provincie geldt dat binnen 10 kilometer een school te vinden is met vmbo-aanbod en tenminste in de eerste drie jaar van havo- of vwo. Wel is de gemiddelde afstand naar een vmbo-vestiging met 3,1 kilometer kleiner dan de gemiddelde afstand van 5,1 kilometer naar een havo/vwo vestiging (CBS, 2016). In de toekomst is dit een belangrijke ontwikkeling om rekening mee te houden. Als middelbare scholen met een havo/vwo-aanbod sluiten, kan dit van invloed zijn op de bereikbaarheid en keuzes die leerlingen maken.

Aantal locaties binnen 10 kilometer
Naast de gemiddelde afstand is het van belang uit hoeveel locaties voortgezet onderwijs leerlingen kunnen kiezen. In 2016 konden leerlingen in Friesland gemiddeld kiezen tussen 5,9 middelbare scholen binnen 10 km. Landelijk bestond de keuze uit 17,8 scholen binnen een afstand van 10 km. Ook hier zijn er grote verschillen per buurt. Zo is de keuze in meer stedelijke gebieden een stuk groter dan aan de randen van de provincie.

Hoe zit het in mijn buurt?
In onderstaand figuur kunt u zien wat de gemiddelde afstand naar een locatie voortgezet onderwijs per buurt is. Ook kunt u per buurt zien uit hoeveel locaties voortgezet onderwijs er gekozen kan worden binnen 10 kilometer. Meer informatie vindt u in de monitor onderwijs.