Waarschuwing voor nieuwe muizenplaag

11-06-2019 JOURE – In de weilanden bevinden zich op dit moment weer voldoende muizen voor vogels en andere roofdieren. Het ongedierte beschadigt grasland waardoor melkveehouders extra koeienvoer moeten inkopen. LTO Noord en Wetterskip Fryslân waarschuwden boeren in februari al voor grote aantallen veldmuizen op grasland in Zuidwest- en Midden-Friesland.

Veel muizen hebben de zachte winter overleefd en zijn juist in de periode maart tot oktober zich aan het voortplanten. Voordat de boer heeft geoogst is er dus genoeg voedsel voor bijvoorbeeld de muizen. Als het echter langdurig erg nat is zoeken veldmuizen nog wel eens huizen en schuren op, want aan nattigheid hebben ze een hekel.

Ze maken een groot stelsel van gangen met meerdere grote ruimten of kamers. Daarin worden voorraden opgeslagen en er is een kraamkamer bij. De laatste is bijna het hele jaar in gebruik. Na een draagtijd van 19 tot 21 dagen krijgt het vrouwtje 3 tot 8 jongen. De jongen worden kaal en blind geboren in een nest dat is bekleed met fijne grashalmen.

Na 2,5 week verlaten de jongen het nest en na een maand zijn ze al geslachtsrijp en kunnen ze deelnemen aan de voortplanting. Vrouwtjes krijgen gedurende de voortplantingstijd elke maand een nieuwe worp. Zo kan 1 vrouwtje in 1 jaar dus voor 64 jongen zorgen die op hun beurt weer ook weer jongen krijgen. In een goed jaar heb je het theoretisch dan in totaal over ruim 32000 muizen.

Aan het eind van de oogst zal duidelijk worden wat de schade werkelijk bedraagt.