Waarschuwing voor blauwalg

02-09-2020 SINT NICOLAASGA – Voor zwemlocatie Tsjûkemar Ulesprong nabij Sint Nicolaasga geldt een waarschuwing in verband met blauwalgen. Ook bij Echtenerbrug, zwemlocatie aan de zuidzijde van de Tsjûkemar, ten noorden van Delfstrahuizen geldt er een waarschuwing.

Andere plaatsen waar ook blauwalg is geconstateerd zijn
– Langweerder Wielen
– Zwem- en surfcentrum Balk
– Elahuizen De Lange Hoek

De zwemlocatie in Skipsleat te Joure is vrij van blauwalg.