VV Sint Nicolaasga vergadering op 28 februari


14-02-2017 SINT NICOLAASGA – In het Zalencentrum te Sint Nicolaasga zal om 20:00 uur de jaarlijkse vergadering weer geopend worden voor haar leden. Op de agenda staan onder andere het financiële verslag en de nieuw verkiesbare bestuursleden.

Na de pauze zal de publieksprijs worden uitgereikt en de het onderwerp wat iedereen de komende maanden zal bezig houden, de titels van de praalwagens van 2017 kunnen worden opgegeven. Om alvast in de sfeer te komen zal als afsluiting de film van de Merke 2016 worden getoond.