Vrijwilligers gezocht om mantelzorger te vervangen

19-02-2022 JOURE – De Ferfanger is onderdeel van Mantelzorg Informatie Punt en helpt mantelzorgers een moment voor zichzelf te organiseren.

Mantelzorgers zijn mensen die zich elke dag inzetten voor een familielid of partner met een ziekte of een beperking. Dit vergt heel veel tijd en energie van de mantelzorger. Door de inzet van een vrijwilliger van De Ferfanger kan de mantelzorger tijd nemen om bijvoorbeeld te sporten, een cursus te volgen, naar de kapper te gaan of vrienden te bezoeken. Zij kunnen zo de zorg voor hun naaste beter volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.

De vrijwilliger vervangt de mantelzorger op de afgesproken tijden. Dit kan incidenteel of structureel, 1 à 2 dagdelen per week. Deze vrijwilliger doet zijn of haar werk op maat en sluit aan bij de behoefte van de mantelzorger. Hoe lang het contact duurt bepalen de mantelzorger en de vrijwilliger samen.

De Ferfanger biedt:
• Een persoonlijke koppeling tussen vrijwilliger en mantelzorger, waarbij ieders behoeften en wensen op elkaar afgestemd worden
• Onkostenvergoeding op km-basis

Wij verwachten dat je bereid bent een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen (onkosten worden vergoed).

Zou je wat willen betekenen voor een mantelzorger en zijn/haar zorg voor een huisgenoot of familielid zo nu en dan even willen overnemen?