Vrijstellingsregeling voor vleesveehouders binnen het fosfaatrechtenstelsel


02-04-2018 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil binnen het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveehouders een vrijstellingsregeling invoeren. Hiermee wordt ook de problematiek voor zeldzame runderrassen grotendeels opgelost. De minister streeft naar invoering per 1 juli, maar zij is daarbij afhankelijk van nader overleg met en goedkeuring van de Europese Commissie. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

In de vleesveesector valt een deel van het jongvee onder het fosfaatrechtenstelsel. Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via de vleesveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel wordt gehouden. Dit heeft echter als consequentie dat ook bedrijven waarvan de dieren nooit in de melkveehouderij terecht komen, onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. Om hiervoor een oplossing te bieden wil Schouten nu een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders invoeren.

Afstand doen van rechten
In grote lijnen komt het erop neer dat ondernemers die gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling, afstand moeten doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Daarnaast moeten zij ervoor zorgdragen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland. Verder mogen deze ondernemers geen melkveetak, of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op hun bedrijf hebben. Ondernemers die na invoering gebruik willen gaan maken van de vrijstellingsregeling, doen er verstandig aan om eventueel aan hen toegekende fosfaatrechten niet te verhandelen. Zij zullen namelijk afstand moeten doen van deze rechten om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, waarschuwt Schouten.

Runderen van zeldzame rassen
Met de invoering van een vrijstellingsregeling voor vleesveehouders wordt ook de problematiek voor zeldzame runderrassen grotendeels opgelost. Het gros van de runderen van zeldzame rassen wordt namelijk gehouden voor de productie van vlees. De invoering van een vrijstellingsregeling voor vleesveehouders brengt dan ook direct met zich mee dat houders van zeldzame rassen in deze sector hun bedrijfsvoering ongestoord kunnen voortzetten en zelfs kunnen groeien. Dat betekent dat de aanwas van zeldzame runderrassen in deze sector kan toenemen, aldus Schouten.