Vredeswake in Leeuwarden


30-03-2018 LEEUWARDEN – Op 29 maart jongstleden werd er weer een wake voor vrede gehouden. De vredeswake wordt iedere laatste donderdag van de maand gehouden en vindt plaats bij de Waag in Leeuwarden van 19.30-20.00 uur. De wake wordt georganiseerd door het Fries Vredesplatform. Het Vredesplatform heeft als doel een groot en breed draagvlak te creëren voor vredeswerk in de provincie Friesland, maar legt hiervoor inmiddels ook verbindingen met vredesorganisaties in ook andere provincies.

Door het schrijven van publicaties en door het samenbinden van mensen voor gezamenlijke unieke acties vraagt het Fries Vredesplatform steeds op een charmante manier aandacht voor de steeds grotere noodzaak tot wereldvrede. Het Fries Vredesplatform wil haar leden en haar creatieve activiteiten graag structureel uitbreiden. Voor meer informatie en, of, heeft u interesse om ook iets te gaan doen voor deze vredesorganisatie, dan kunt u kijken op de website: http://www.friesvredesplatform.nl

Het Fries Vredesplatform ziet reacties met veel plezier tegemoet!