Vragen over bomenkap binnen Provincie

06-06-2019 JOURE – GroenLinks, PVDA en de Partij voor de dieren hebben de Provincie vragen gesteld over de veelvuldige bomenkap in de Provincie. Er komen meerdere klachten binnen over verschillende gemeenten waaronder De Fryske Marren.

Naast dat er illegaal gekapt zou worden zijn er ook zorgen over het weghalen van bomen op Provinciale gronden, de aanleg van nieuwe wegen en natuurgebieden. Waar ook veel vragen over binnenkomen is of er nieuwe bomen elders worden gepland als er eerder bomen zijn geveld door gemeenten en de Provincie.

Zodra hier antwoord op is gekomen, zullen wij u zeker hier verder over informeren.