Vragen en antwoorden over de breuk in de coalitie

19-02-2019 JOURE – De raadsfracties van het CDA en de VVD hebben vorige week aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in coalitiepartner FNP. Wat betekent dit nou voor de gemeenteraad en het college van B&W? We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Is er nog een college?
Het college is en blijft actief totdat het vervangen wordt door een ‘nieuw’ college.

Wethouders kunnen wel ontslag nemen of ontslagen worden door de gemeenteraad. Ontslag door de raad gebeurt via een zogenaamde motie van wantrouwen. Daarvoor moet er een meerderheid in de gemeenteraad zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor een extra vergadering op woensdag 20 februari.

Kan de gemeenteraad besluiten nemen?
Ja. De gemeenteraad en de raadsleden blijven in functie.

Komen er nu verkiezingen?
Nee. Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen zijn in Nederland alleen mogelijk bij een herindeling. Er zal binnen de huidige zetelverdeling een nieuwe coalitie gezocht moeten worden.

Hoe wordt een nieuwe coalitie gevormd?
De grootste partij is in principe aan zet om een nieuwe coalitie te zoeken. Het CDA heeft aangegeven een verkenner aan te wijzen die op zoek gaat naar mogelijke coalities.

Kan een nieuwe coalitie het besluit over zandwinning wijzigen?
Vragen en antwoorden over de breuk in de coalitieNee. Het raadsbesluit over zandwinning is genomen en kan niet meer worden gewijzigd. Dat geldt ook voor andere raadsbesluiten die onder de coalitie CDA-FNP-VVD zijn genomen.