Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2021 aan

26-07-2020 JOURE – Het is weer mogelijk om de jaarlijkse subsidie voor 2020 aan te vragen. Deze jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.

Hoe en wanneer vraag ik subsidie aan?
Van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor 2021. Dat betekent dat de aanvraag 2021 uiterlijk 30 september 2020 bij ons binnen moet zijn. Aanvragen voor jaarlijkse subsidie die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Vanaf 1 juli 2020 kunt u het aanvraagformulier terugvinden op de pagina jaarlijkse subsidies.

Kom ik in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie?
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie? Doe dan de korte subsidiecheck. Doe eerst de subsidiecheck!

Aanvragen voor eenmalige subsidie
Naast jaarlijkse subsidie heeft de gemeente ook subsidiemogelijkheden voor eenmalige, kortdurende, opstartende activiteiten. De gemeente noemt dit eenmalige subsidies. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij de gemeente binnen zijn, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen.

Let op: de beslistermijn is 8 weken. Wilt u op tijd zekerheid over of u subsidie krijgt voor uw activiteit vraag dan de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan. Wilt u meer weten over de eenmalige subsidiemogelijkheden van de gemeente? Kijk dan op de pagina eenmalige subsidies.