Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2018 aan


17-07-2017 JOURE – Sinds juli 2017 tot 1 oktober 2017 kunt u subsidie aanvragen voor 2018. Dat betekent dat de aanvraag 2018 uiterlijk 30 september 2017 bij de gemeente binnen moet zijn. Aanvragen voor jaarlijkse subsidie die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Hoe en wanneer vraagt u een subsidie aan?
Vanaf 1 juli 2017 kunt u het aanvraagformulier terugvinden op de pagina jaarlijkse subsidies.

Kom ik in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie?
Door de bezuinigingen zijn veel jaarlijkse subsidies stopgezet. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie? Doe dan de korte subsidiecheck. Doe eerst de subsidiecheck!

Aanvragen voor eenmalige subsidie
Naast jaarlijkse subsidie heeft de gemeente ook subsidiemogelijkheden voor eenmalige, kortdurende, opstartende activiteiten. We noemen dit eenmalige subsidies.  De aanvraag moet uiterlijk 2 dan wel 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen. Let op: de beslistermijn is 8 weken. Wilt u op tijd zekerheid of u subsidie krijgt voor uw activiteit vraag dan de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan. Wilt u meer weten over de eenmalige subsidiemogelijkheden van de gemeente? 

Kijk dan op de pagina eenmalige subsidies.