Voortgang huisvesting statushouders


26-01-2017 JOURE – Gemeenten hebben de wettelijke plicht om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten in hun gemeente. Zo moet gemeente De Fryske Marren in de eerste helft van 2017 ongeveer 84 statushouders (inclusief een achterstand van 45)  een woonplek geven (de taakstelling voor de 2e helft van 2017 is nog niet definitief). De gemeente houdt u graag op de hoogte van de wijze waarop de gemeente dat wil doen en hoe het met die plannen staat. 

Besluit over aanpak in maart
In september 2016 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak voor de huisvesting van statushouders vastgesteld. De raad besloot op 28 september jl. dat het bouwen van tijdelijke woningen in acht dorpen één van de oplossingen is waar de gemeente op inzet. Wel is afgesproken dat de alternatieve locaties die inwoners inbrengen serieus worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting in de raadsvergadering van maart 2017 besproken. De verwachting is dat de raad in deze vergadering een besluit zal nemen over de aanpak van de huisvesting van statushouders in 2017 en de bijbehorende plannen voor de huisvesting in tijdelijke woningen. 

Resultaten over 2016
Verder wordt de gemeenteraad naar verwachting in maart 2017 geïnformeerd over de resultaten van de taakstelling huisvesting statushouders in 2016. De meest statushouders die in 2016 gehuisvest zijn, hebben een reguliere huurwoning toegewezen gekregen. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt met de corporaties: 1 op de 5 vrijkomende huurwoningen zijn daarvoor beschikbaar gesteld. De statushouders worden begeleid door Vluchtelingenwerk.

Data vergaderingen
In de raadsvergadering van 29 maart 2017 en in de vergadering van de commissie ruimte van 16 maart 2017 komt het onderwerp op de agenda. De stukken voor de commissievergadering zijn omstreeks 8 maart te vinden bij vergaderingen gemeenteraad. Deze commissie- en raadsvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als u wilt inspreken bij de commissie, dan kan dat na aanmelding bij de griffie. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, Herema State 1, Joure. Aanvang is 20.00 uur.