Voortgang gemeentelijke monumentenbeleid

12-05-2019 JOURE – Samen met een werkgroep en met deskundige ondersteuning van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is er een advies opgesteld. Daarin staat hoe wij in de toekomst met gemeentelijke monumenten om willen gaan. Het college heeft met dit advies ingestemd. Dit betekent dat het advies wordt voorgelegd aan de raad en dat zij hier een besluit over nemen.

In gesprek met de gemeenteraad
Als eerst wordt het onderwerp besproken in het zogenaamde ‘petear’ op woensdag 15 mei om 20.00 uur. Door middel van het ‘petear’ kan de raad zich een beeld vormen over het onderwerp door vragen te stellen aan betrokkenen. Betrokkenen worden uitgenodigd om hun standpunten duidelijk te maken en om de vragen van de raadsleden te beantwoorden. Uiteraard kunt u, als u geen uitnodiging heeft ontvangen, zich aanmelden als meespreker. Dat kan door telefonisch contact op te nemen met de griffie: 0513 – 23 90 30.

Debat en beslút
Na het inwinnen van informatie is het aan de raad om een besluit te nemen. Op woensdag 29 mei gaan de raadsleden over het onderwerp debatteren. Op dezelfde avond nemen zij een besluit. Het debat en beslút kunt u online volgen via de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook de agenda van de raadsvergadering.

Waar kunt u het beleidsadvies vinden?
Het beleidsadvies en meer informatie over de gemeentelijke monumenten vindt u op www.defryskemarren.nl/gemeentelijkemonumenten.