Voortgang CVO 2017


06-02-2017 JOURE – In oktober 2016 heeft het IFKS bestuur gemeld dat er overleg is geweest met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (vroegere verkeer en waterstaat). Toen is gemeld dat het volgende overleg eind november gehouden zou worden.

Het volgende overleg is iets anders gelopen dan het IFKS bestuur zich had voorgesteld, zie de brief die het IFKS bestuur naar het Ministerie heeft gestuurd. Het belangrijkste uit deze brief:

Wij gaan nu uit van het voorstel uit uw mail van 11 oktober 2017 wat betekent, dat skûtsjes die

– langer zijn dan 20 meter
– vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor zeilwedstrijden, en
– zich laten certificeren voor 1 januari 2019

kunnen worden gecertificeerd als pleziervaartuig met een beroep op artikel 8 van richtlijn 2006/87/EG, onder voorwaarde dat zij aan de technische eisen uit de Omschrijving Scheepsuitrusting IFKS voldoen. Wij zullen keuringbureaus benaderen met de vraag of zij hier op eenvoudige, praktische en betaalbare wijze uitvoering aan kunnen geven.

Het antwoord van het Ministerie is via de mail gekomen. Het belangrijkste uit deze mail

De wedstrijd skûtsjes varen altijd met minder dan 12 passagiers en kunnen daarom als pleziervaartuig worden gecertificeerd. Bovendien voldoen deze schepen ook aan het eigen skûtsjes wedstrijdreglement. De verwachting van IFKS, NBKB en de ILT is dat er weinig afwijkingen nodig zijn om deze schepen een certificaat van onderzoek als pleziervaartuig te verstrekken. Mochten er toch afwijkingen zijn dan zal de keuringsinstelling deze afwijkingen aan de ILT, afdeling vergunning verlening binnenvaart (VVBV) voorleggen die beslist of de afwijking een klaarblijkelijk gevaar is. Deze afweging zal per schip beoordeeld worden.

Nav van de brief aan het Ministerie zijn er in de 2e Kamer commissie betreffende scheepvaart vragen gesteld door Lutz Jacobi, zie artikel in de LC van vrijdag 3 februari 2017.