Voorstellen voor afbouw voorraden van mageremelkpoeder


17-02-2018 JOURE – De meeste lidstaten van de Europese Unie – waaronder Nederland – zijn het er over eens dat de voorraden van mageremelkpoeder verminderd moeten worden zonder verstoring van de zuivelmarkt. Dat staat in een verslag van de Landbouw- en Visserijraad die 29 januari plaatsvond in Brussel dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Tijdens het overleg kwamen een aantal voorstellen hiervoor aan de orde.

In een Frans non paper worden genoemd: verkoop via veiling, afzet als diervoerder en ondersteuning van de minstbedeelden of de inzet in de strijd tegen ondervoeding van bijvoorbeeld ouderen en ziekenhuispatiënten. De Europese Commissie werd opgeroepen Franse voorstellen in overweging te nemen of te komen met andere concrete voorstellen.

Schouten heeft voorgesteld om elke maand een vastgestelde hoeveelheid mageremelkpoeder te verkopen aan de hoogste bieder. De minister heeft Wageningen Economic Research gevraagd deze optie te onderzoeken. Non-food toepassingen, zoals voor bio-energie, vindt Schouten minder wenselijk. Verder heeft zij aangegeven dat het interventie mechanisme pas toegepast mag worden als er geen andere oplossing kan worden gevonden en dat in die situatie Nederland de voorkeur heeft voor private opslag.