Voorspelde muizenuitbraak komt uit

12-02-2020 JOURE – Op veel plaatsen in de open veen- en kleigebieden in Friesland en elders in Nederland is momenteel sprake van een muizenuitbraak. LTO Noord is in samenwerking met Wetterskip Frysl├ón, de provincie Friesland en Altenburg & Wymenga een project gestart om muizenschade via satellietbeelden in beeld te brengen.

De muizen vreten gras en wortels aan. Percelen met veel muizenschade zijn te herkennen aan kale plekken in het gras en de vele holletjes. Percelen kunnen zelfs helemaal kaal worden gevreten. Dat speelt vooral in het winterhalfjaar wanneer de grasgroei stil ligt maar de muizen nog actief zijn. Muizenuitbraken zijn sinds aantal jaren een terugkerend fenomeen in Nederland. Voor boeren in de klei- en veengebieden is het belangrijk te weten waar en wanneer dat het geval is.

Met behulp van een viewer wordt de muizenuitbraak in het zuidwestelijke deel van Friesland in graslanden in beeld gebracht. Aan de hand van recente satellietbeelden is te zien in welke gebieden en hoe de muizenuitbraak zich ontwikkelt. Daarnaast worden actuele gegevens verzameld door vrijwilligers over de muizenstand op percelen in hun omgeving. Deze gegevens zijn zichtbaar op de Muizenmonitor.