Voormalig schoolgebouw wellicht verkocht aan kleinschalig wooninitiatief

09-10-2020 SINT NICOLAASGA – Het college van b en w is voornemens het voormalig schoolgebouw de Beuk in Sint Nicolaasga te verkopen aan de initiatiefnemers van een kleinschalig wooninitiatief. Het betreft een  wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme en of een lichamelijke beperking. Deze woonvorm voorziet in een vraag naar aangepaste woningen voor deze jonge inwoners. Meerdere ouderechtparen uit Sint Nicolaasga en omgeving hebben te kennen gegeven serieuze belangstelling te hebben.

Deze jonge inwoners hebben dusdanig veel hulp en begeleiding nodig dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Voor deze doelgroep is er in de buurt geen geschikte woonmogelijkheid. Volgens de initiatiefnemers vallen deze jongvolwassenen al vanaf hun geboorte tussen wal en schip. Door dit initiatief krijgen zede mogelijkheid in hun eigen leefomgeving te gaan wonen. Voor hen extra belangrijk omdat dan hun bestaande contacten in het dorp en in hun omgeving blijven bestaan.

Wethouder Frans Veltman: “Sinds halverwege 2019 zijn we als gemeente in gesprek met de initiatiefnemers van ‘Wooninitiatief de Beuk’. Vanaf het eerste begin staan wij positief tegenover dit mooie burgerinitiatief omdat het maatschappelijke meerwaarde heeft en een initiatief is van, in en door het dorp.”

Voor de verdere planontwikkeling hebben de initiatiefnemers inmiddels samenwerking gezocht met de professionele organisatie Driestroom. Het plan wordt ondersteund door Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga.