Voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Fryslân 

16-03-2023 JOURE – Dijkgraaf Luzette Kroon maakte donderdagmorgen 16 maart tijdens een openbare bijeenkomst de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Van de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf waren de stemmen nog niet binnen. Het voorlopige opkomstpercentage is op dit moment 65 procent. Bij de laatste verkiezingen in 2019 bedroeg dit 56,2 procent. 

Aan de verkiezingen deden elf partijen mee. De voorlopige uitslag is als volgt:  

Lijst Partij Lijsttrekker % van de stemmen Zetels, inc. toebedeling restzetels  2023 
(voorlopig!) 
2019 
1.                   CDA Galema, S.H. (Sjoerd) 10,4 
2.                   Water Natuurlijk Plantinga, M. (Monique) 14,7 
3.                   PvdA Mulder, H.J.W. (Henk) 8,4 
4.                   FNP Vollema, L.J. (Bert) 11,7 
5.                   VVD Groot de, I. (Ids) 5,8 
6.                  Lagere Lasten Burger Van der Galiën, O.A. (Otto) 2,8 
7.                   ChristenUnie Berenst, E. (Egbert) 5,6 
8.                   Partij voor de Dieren Koop, R. (Ronnie) 4,1 
9.                  BBB Van Gosliga-Faber, A. (Alice) 28,9 – 
10.               Belang van Nederland (BVNL) Koopmans-van der Veen, W.J. (Nynke) 4,6 – 
11.                AWP voor Water, Klimaat en Natuur  Vonk, P. (Peter) 3,1 – 

 
Voorlopige uitslag
De voorlopige uitslag is bekendgemaakt op basis van de eerste tellingen die door gemeenten zijn doorgegeven. Uiterlijk vrijdag 17 maart  leveren de gemeenten hun proces-verbalen van de verkiezingen in. Donderdag 26 maart maakt het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in het gebouw van Wetterskip Fryslân aan het Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. 

Nieuw algemeen bestuur
Via de verkiezingen op 15 maart 2023 wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 21 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 4 leden zijn al benoemd door de belangenorganisaties via LTO Noord (Frank Jorna en Cees-Pieter van Burghsteden) en de Vereniging  van Bos- en Natuureigenaren (Jelle Arjaans en Klaas Zwart). De opkomstpercentages en uitslagen per individuele gemeente staan op: www.wetterskipfryslan.nl/waterschapsverkiezingen-2019