Voorlopig geen openbaarmaking van gegevens PAS-melders

05-08-2020 JOURE – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hoeft voorlopig geen gegevens van veehouderijbedrijven openbaar te maken die een melding hebben gedaan binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het ministerie is in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Groningen.

De rechtbank stelde de organisatie Mobilisation for the Environment, die wil dat de gegevens rond PAS-meldingen worden geopenbaard, begin juli in het gelijk. De Raad van State heeft nu besloten dat, totdat er een definitieve uitspraak in het hoger beroep is gedaan, de gegevens niet openbaargemaakt hoeven worden.

Binnen het PAS konden veehouderijbedrijven die een aanpassing in het bedrijf doorvoerden met slechts een zeer beperkte toename van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden volstaan met een melding. Ze hoefden geen vergunning binnen de Wet op natuurbescherming aan te vragen. Door de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar werden deze bedrijven alsnog vergunningplichtig. Minister Schouten van LNV wil deze bedrijven echter legaliseren.

Mobilisation for the Environment wil inzage in de gegevens van de PAS-melders om te kunnen controleren hoeveel stikstofdepositie deze bedrijven veroorzaken. Begin juli verklaarde de organisatie de informatie niet te gebruiken om veehouders juridisch in gebreke te stellen.