Voorlichting over stalbrand aan Friese melkveehouders

17-01-2020 JOURE – In Friesland gaat een programma van start om melkveehouders voor te lichten om stalbranden te voorkomen. LTO Noord en Brandweer Fryslân zijn de initiatiefnemers. Het project is onderdeel van de inventarisatie bluswater buitengebied. De eerste bijeenkomst wordt dit voorjaar gehouden. Melkveehouders krijgen dan voorlichting over wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Daarna maakt de brandweer een scan van de stal van deelnemende boeren om alles in kaart te brengen.

Brandpreventie kan, ondanks de aanwezigheid van een brandblusser en de jaarlijkse keuring van elektra, toch vaak beter. Denk bijvoorbeeld aan het gevaar van spinnenwebben bij elektrische installaties of van stekkers van apparaten die in het stopcontact blijven terwijl deze niet in gebruik is. De voorlichting komt ook aan de orde in het agrarisch onderwijs. Tijdens de studie komt het voorkomen van stalbrand aan bod.