Voor 30 miljoen aan landbouwinvesteringen met beroep op MIA en Vamil in 2019

17-07-2020 JOURE – In 2019 heeft het Friese bedrijfsleven voor ruim 300 miljoen euro aan milieuvriendelijke investeringen gemeld via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het aantal meldingen ten opzichte van 2018 steeg met 64%. Het totaal gemelde investeringsbedrag voor de landbouw kwam uit op circa 33 miljoen. Met name de investeringen in verduurzaming van de veehouderij zijn flink gestegen.

De Nederlandse overheid gaf naar schatting 11 miljoen euro aan belastingvoordeel dat berekend is op basis van het totaal gemelde investeringsbedrag van 300 miljoen euro. Het totaal aantal meldingen steeg van 1600 in 2018 naar 2605 in 2019.

Met de MIA\Vamil-regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiƫn en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en Duurzame economische groei.