Voedsel voor wespen schaarser

24-09-2020 JOURE – In augustus hebben mensen de meeste overlast van wespen. De larven, die eerst enkel dierlijke producten aten, gaan nu over op het eten van planten. Daardoor komen er steeds meer wespen die op zoek zijn naar voedsel. Het voedsel wordt schaarser en daardoor gaan de wespen ook agressiever op voedseljacht en zullen ze eerder steken dan daarvoor. Juist in deze periode worden wespenbestrijders het meest benaderd.

Einde van het wespenseizoen
Het einde van het seizoen kan elk jaar weer verschillen. Wanneer gaan wespen vanzelf dood? Dat gebeurt zodra het koud wordt, dan zullen de eerste wespen doodgaan. Vanaf oktober zijn er vaak geen wespen meer te vinden. Dus op de vraag ‘Hoe lang leeft een wesp?’ is het antwoord: maximaal 1 wespenseizoen. Alleen de koningin kan de winter overleven, zij is in de herfst- en wintermaanden ook vrijwel niet te zien. Zij zal in het volgende seizoen op zoek gaan naar een nieuwe plek (dus ergens anders een nieuw nest maken) om haar volgende kolonie te stichten. En begint de cyclus dus van vooraf aan opnieuw.