VNO en LTO: Natuurgebieden liggen te veel versnipperd

26-08-2019 JOURE – De natuurgebieden in Nederland liggen te versnipperd. Dat heeft een verlammende werking op de economie nu de Raad van State het stikstofbeleid heeft afgewezen. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en LTO-Nederland willen van die lappendeken af om economisch verder te groeien zonder problemen met stikstofuitstoot.

De Raad van State heeft onlangs het zogenoemde PAS-beleid naar de prullenmand verwezen. Volgens het Programma Aanpak Stikstof kunnen economische activiteiten in de buurt van natuurgebieden plaatsvinden op voorwaarde dat in de toekomst de toename van de uitstoot van stikstof in het gebied wordt aangepakt. De Raad van State heeft daar te weinig vertrouwen in. Als gevolg van die uitspraak liggen tal van projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en bedrijfsuitbreidingen stil.

Volgens LTO-voorzitter Marc Calon is de aanwijzing, 10 jaar geleden, van ruim 160 aparte Natura 2000-gebieden een vergissing geweest. Het heeft volgens hem een verlammende werking. “Ik stel de vraag: liggen die natuurgebieden wel goed? En moet die natuur alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?”, aldus Calon. 

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wil minder en grotere Natura 2000-gebieden. “Zodat natuur en economie elkaar niet in de weg zitten. Ik hou van natuur, óók omdat natuurgebieden ons vestigingsklimaat verbeteren. Maar we kunnen de boel niet zoals nu op slot zetten.” Voor de korte termijn oppert De Boer een lagere maximumsnelheid voor het autoverkeer in de buurt van natuurgebieden. Ook zou er meer geld moeten naar natuurbeheer.