Vliegtuigonderdelen geborgen Vickers Wellington verdeelt onder verschillende musea


20-04-2017 JOURE/LEMMER – Op dinsdag 25 april ontvangen verschillende musea in Nederland onderdelen van de Vickers Wellingon, die afgelopen zomer geborgen is uit het IJsselmeer. De musea zijn afkomstig uit Oudemirdum, Lemmer, Urk, Egmond, Terschelling, Breda, Schokland en Dronten.  Ook gaan er onderdelen naar een museum in Engeland en in Polen. Gemeente De Fryske Marren is verheugd dat er zo veel musea interesse hebben getoond in de overblijfselen. Hierdoor blijven ze niet alleen bewaard, maar ook zichtbaar voor een groot publiek.

Verdeling van de overgebleven vliegtuigonderdelen
Gemeente De Fryske Marren heeft samen met defensie de gevonden onderdelen uitgezocht en onder de musea verdeeld. De musea krijgen de verschillende onderdelen in bruikleen. Zo gaat het landingsgestel naar Terschelling en krijgt Mar en Klif in Oudemirdum een propeller. De andere musea ontvangen allerlei onderdelen, van bijvoorbeeld een zuiger tot het type plaatje van de motor. Ook zijn er een aantal wapens aangetroffen, die in bruikleen worden gegeven. Dit kan pas nadat de wapens zijn bijgeschreven op de wapenvergunning van het betreffende museum.

Overhandiging van de 500 ponder aan de Oudheidkamer
Op maandag 1 mei wordt één van de aangetroffen bommen, een 500 ponder, door de EOD overhandigd aan de Oudheidkamer in Lemmer. Deze bom is vermoedelijk door de klap op het water gescheurd en zo op de bodem van het IJsselmeer aangetroffen. Er zat (nagenoeg) geen springstof meer in, waardoor deze bom niet vernietigd hoeft te worden. De drie andere gevonden bommen zijn wel vernietigd. De EOD heeft de bom schoongemaakt en op een voetstuk geplaatst.