Vliegtuig meet CO2-uitstoot in Friese veenweidegebied

06-11-2019 JOURE – Wageningen University & Research meet morgen met een vliegtuig op een hoogte van 60 meter de CO2-uitstoot bij verschillende veentypes in de driehoek Sneek-Wolvega-Drachten. Het gaat om een testvlucht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide dat zich in de startfase bevindt. Volgend jaar gaan de onderzoekers tweemaandelijks de CO2-uitstoot met het vliegtuig meten. Het onderzoek is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Veenweidevisie van de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân.

Wageningen University & Research onderzoekt in welke mate de CO2-uitstoot in het veengebied verschilt van het klei- en zandgebied. Ook bekijken de onderzoekers de CO2-uitstoot in agrarische gebieden ten opzichte van bijvoorbeeld natuurgebieden of dorpen. Wageningen University & Research bestudeert wat de effecten zijn van maatregelen in het veenweidegebied. Bijvoorbeeld onderwaterdrainage en hogere waterstanden. Ook bekijken de onderzoekers of de uitstoot in Friesland afwijkt van andere provincies.