Viering 75 jaar vrijheid in 2020

30-11-2019 JOURE – In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. 75 jaar vrijheid: belangrijk om bij stil te staan en te vieren. Zowel landelijk als lokaal vinden er in 2020 verschillende activiteiten plaats, dit begint al in januari met het kunstwerk ‘Levenslicht’ dat ruim een week in Lemmer komt te staan. De gemeente haakt in op een aantal landelijke activiteiten, maar ook lokaal is er ruimte voor initiatieven van dorpen, wijken, scholen en herdenkingscomités rondom 75 jaar vrijheid. De gemeenteraad heeft hier geld voor beschikbaar gesteld.

Veelheid aan activiteiten
Voor lokale ideeën rondom 75 jaar vrijheid is een subsidieaanvraag mogelijk via het subsidiebureau. De lokale herdenkingscomités en de plaatselijke belangen zijn hierover geïnformeerd. Met een aantal van hen is al contact over ideeën voor het jubileumjaar. Doel is ook om gezamenlijk bekendheid te geven aan de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid en inwoners hier zoveel mogelijk bij te betrekken, ook de jeugd.