Vier provincies schorten nieuwe regels stikstof op

16-10-2019 JOURE – Vier provincies hebben de regels bedoeld om de emissie van stikstof vanuit de veehouderij te beperken opgeschort. Dat gebeurde na grootschalige protesten van boeren op vrijdag 11 oktober in Friesland. Op maandag 14 oktober namen de colleges van Gelderland, Overijssel en Drenthe een zelfde besluit. In Groningen en Flevoland werd ook geprotesteerd door boeren, maar daar houden Gedeputeerde Staten vast aan de maatregelen die ze op 8 oktober naar buiten hebben gebracht.

Het intrekken of opschorten van de invoering van nieuwe stikstofregels betekent dat er binnen de Wet op natuurbescherming voorlopig geen nieuwe vergunningen kunnen worden afgegeven aan veehouderijbedrijven. Boeren vinden dat zij onevenredig hard worden getroffen door de uitleg die provincie hebben gegeven aan de stikstofbrief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op 4 oktober maakte minister Schouten bekend hoe ze er op korte termijn voor wil zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Centraal onderdeel van haar maatregelen was een reductie van de stikstofuitstoot in de landbouw. Doel was om weer vergunningen te kunnen verlenen binnen de Wet op natuurbescherming. De provincies gaan over die vergunningen. De 12 provincies stelden op 8 oktober hun regels op voor het verlenen van vergunningen.

Boeren die ooit een vergunning verkregen voor een stal met 100 koeien en die door omstandigheden maar 90 koeien houden zouden door de uitleg van de provincie het recht om op grond van de bestaande vergunning 10 koeien extra te houden verliezen. Schouten liet al weten dat het haar bedoeling was dat provincies uit zouden gaan van de stalcapaciteit van een bedrijf en niet om het aantal dieren dat wordt gehouden als basis voor de stikstof die een bedrijf met een vergunning mag uitstoten.

Los daarvan hebben de veehouders ook veel bezwaren tegen de aanpak die Schouten voorstaat. Een veehouder die zijn rechten voor emissie van stikstof wil overdragen aan een collega verliest daarbij 30%. Verkoopt een boer de emissierechten voor 100 koeien dan kan zijn collega nog maar 70 koeien houden. Bovendien komen de fosfaatrechten te vervallen van de 30 koeien die bij de transactie worden ‘afgeroomd’. Zowel stikstofrechten als fosfaatrechten vertegenwoordigen een waarde. Veehouders vinden dat hen hiermee bezit wordt ontnomen.