Verwachting Rabobank – Koophuizen in 2021 duurder

19-02-2020 JOURE – Volgens de Rabobank zijn de koophuizen in 2021 in waarde met €25.000,- gestegen ten aanzien van het jaar 2019. Dit zou mede komen door de lage rente stand en het geringe huizen aanbod. In de komende tijd zal een gemiddeld huis zo’n 8 procent in waarde toenemen.

Nu stikstof discussie op gang is gekomen zullen er ook minder huizen nieuwbouw huizen worden gerealiseerd. Omdat er minder huizen beschikbaar komen zullen er dus ook minder mensen verhuizen. Door de CAO’s zullen lonen toenemen en zal ook de kans op hogere hypotheken mogelijk worden.

Alles hangt wel samen met een sterke economie. De verwachting is dat de werkeloosheid de komende tijd ligt zal toenemen. Dit zal ook een invloed hebben op de leencapaciteit en de koopbereidheid.