Vervolgstappen situatie metaalhandel Heerenveen

07-09-2019 JOURE – Metaalhandel De Horne legt het shredderen (vermalen) van metalen zelf stil totdat er een goede afzuiginstallatie op de juiste plek staat. Dit gaf het bedrijf gister bij de FUMO aan. Medio augustus ontstond er onrust in de omgeving over mogelijke stoffen die vrijkomen bij het shredderen.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It is moai dat it bedriuw sels de ferantwurdlikens nimt en it shredderjen tydlik stilleit. De Horne ferwachtet heal september in goede ôfsûcher op it juste plak ynstallearre te hawwen. Oant dy tiid leit it fermealjen fan metalen stil”.

Nader onderzoek
Verder geeft de provincie opdracht voor een nader onderzoek naar de oorzaak van de mogelijk verhoogde concentraties cadmium. Uit dit onderzoek moet blijken of de Horne of een ander bedrijf verantwoordelijk is voor deze mogelijk verhoogde concentraties. Bij dit onderzoek wordt ook gekeken naar de actuele situatie. Voor de locatie van De Horne in Joure heeft gemeente De Fryske Marren de Fumo opdracht gegeven om de situatie daar te onderzoeken.

Bestuurlijk overleg
Op 28 augustus kwamen alle betrokken partijen bij de situatie rondom metaalhandel De Horne bijeen tijdens een bestuurlijk overleg. Dit betreft de provincie Fryslân (bevoegd gezag), gemeente Heerenveen (verantwoordelijk voor de volksgezondheid), gemeente De Fryske Marren (buurgemeente), Wetterskip Fryslân en FUMO (handhaving en toezicht). In dit bestuurlijk overleg zijn de vervolgstappen afgesproken die vandaag in het college van Gedeputeerde Staten werden bekrachtigd. Eerder maakte de gemeente Heerenveen al bekend dat ze met de GGD een onderzoek uitvoert naar de mogelijke effecten op de volksgezondheid.