Vervolgonderzoek aanpak steenmarter succesvol van start

15-02-2019 JOURE – Op 1 januari 2019 werd opnieuw gestart met het wegvangen van steenmarters in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn. In slechts anderhalve maand zijn twaalf steenmarters (9 mannetjes en 3 vrouwtjes) gevangen en gedood. Vorig jaar waren dit er tien in de periode van 7 maart tot en met 30 juni. Het wegvangen van de steenmarter rondom Aldeboarn mag nog tot 1 juli 2019.

Het wegvangen en doden van de steenmarters, gebeurt om weidevogels te beschermen. Uit eerder onderzoek bleek de steenmarter in dit gebied namelijk de grootste rover van weidevogelnesten. De verwachting is dat er komend broedseizoen minder weidevogelnesten leeggeroofd worden door steenmarters. Het effect op nestoverleving van kuikens in dit gebied wordt onderzocht.

Uitbreiding proef naar nieuwe locaties
Gedeputeerde Johannes Kramer: “Wy wolle ûndersykje of ek yn oare greidefûgelgebieten in soad nêsten leech rôve wurde troch de stienmurd. Dêrom breidzje wy it ûndersyk út nei fiif nije lokaasjes, ferspraat oer Fryslân.” Het gaat om de omgeving Skrok en Skrins, Workumerwaard, Wynserpolder, polder Westergeest en Zwagermieden. In deze gebieden wordt de aanwezigheid en predatiedruk van steenmarters gemonitord. Dit gebeurt door cameravallen en DNA onderzoek. In twee van deze gebieden worden steenmarters ook voorzien van een GPS-zender. Dit geeft inzicht in hun leefgebied. Op de vijf nieuwe locaties worden geen steenmarters gevangen of gedood.

Verder is Provincie Fryslân met de agrarische collectieven en de faunabeheereenheid (FBE) in gesprek. Samen bekijken ze de mogelijkheid dat collectieven zelf het aantal steenmarters en de predatiedruk op weidevogelnesten in hun eigen gebied gaan monitoren.