Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ontving 129 meldingen in 2019

05-04-2020 JOURE – Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft het Jaarrapport 2019 gepubliceerd. In totaal werden 129 meldingen ontvangen van mogelijk verminderde dierzorg. Bij de verdeling van deze meldingen over de verschillende diersoorten, is het aandeel meldingen over rundvee hoog. Verder is het aantal recidieven opvallend: van 24% van de meldingen is in voorgaande jaren ook een melding ontvangen bij het Vetrouwensloket. Het begeleiden van deze recidieven is intensiever en duurt langer. De hectiek van afgelopen jaar en onder andere de maatschappelijk druk maakt dat deze bedrijven het moeilijk hebben om geen terugval te krijgen.

Sinds 2018 is Sectorraad Paarden aangesloten bij het Vertrouwensloket. De aandacht die deze samenwerking heeft gekregen, resulteert in meer aandacht voor welzijn van bedrijfsmatig gehouden paarden en in 18% meer meldingen. Vanuit de pluimveehouderij krijgt het Vertrouwensloket relatief weinig meldingen. Het aanndeel meldingen vanuit de varkenshouderij is met 9% in vergelijking met vorig jaar constant gebleven.

Naar verwachting zal het aantal meldingen vanuit de varkens- en pluimveehouderij toenemen de komende jaren, omdat de betreffende brancheorganisaties partner zijn geworden van het Vertrouwensloket. Hierdoor wordt meer aandacht voor het onderwerp gevraagd binnen deze diersectoren. Daarnaast heeft Agrivaknet zich ook aangesloten bij het loket waardoor meer erfbetreders bereikt worden.

Verminderde dierzorg of dierwelzijn is vaak geen onwil, maar vaak onmacht. Vaak is de kwaliteit van dierzorg een signaal hoe het met de veehouder zelf gaat. Het Vertrouwensloket is naast een meldpunt ook een adviespunt. Afgelopen jaar werd het Vertrouwensloket 19 keer benaderd voor overleg en het verstrekken van advies en informatie. Het Vertrouwensloket krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Daarmee is het aandeel meldingen van burgers de laatste paar jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Maar burgers doen wel vaker de melding anoniem; het percentage anonieme meldingen van de erfbetreders is 48% en van burgers 76%.

Meer informatie is te vinden in de factsheet over het Jaarverslag 2019 op de website van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.