Vertraging in afhandeling tegemoetkoming faunaschade

20-12-2018 JOURE – De afhandeling van aanvragen voor een tegemoetkoming faunaschade heeft in 2018 langer geduurd dan de termijn die hiervoor staat. BIJ12 heeft er afgelopen periode alles aan gedaan om een groot deel van de achterstanden weg te werken. Begin 2019 worden de laatste aanvragen afgehandeld. Ook heeft Bij12 maatregelen getroffen om nieuwe achterstanden te voorkomen.