Verspreiding biobakjes in volle gang


11-04-2017 JOURE – Vorige week is gestart met de verspreiding van de gratis biobakjes aan alle huishoudens. Een gezamenlijke actie van de Friese gemeenten en Omrin om de scheiding van gft-afval te verbeteren. De Fryske Marren heeft ervoor gekozen om de biobakjes huis aan huis te verspreiden om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te doen én dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. In Harich is het eerste biobakje overhandigd aan familie De Gier, die actief bezig is met afvalscheiding.

Biobakje voor elk huishouden
De biobakjes worden huis aan huis verspreid bij alle huishoudens met een eigen container. We hangen de biobakjes aan de deur(kruk), zodat inwoners er niet voor thuis hoeven te blijven. Het biobakje wordt gratis beschikbaar gesteld omdat gemeenten en Omrin het apart inzamelen van grondstoffen (zoals gft), willen verbeteren.

Tijd voor actie
“Hiermee voorkomen we onnodig hoge verbrandingskosten van restafval”, zegt wethouder Johannes van der Pal. “We kunnen hier echt nog een slag in slaan als gemeente en inwoners, door meer afval apart in te zamelen. Tijd voor actie”. Naast gft-afval kunnen ook textiel en papier nog veel beter worden gescheiden van het restafval dan nu, in de grijze container. “Het biobakje zet hopelijk aan tot meer bewustwording”. Natuurlijk gebeurt er al veel en gaat afvalscheiding op veel plekken goed, maar het kan wel beter.

Veel afval kun je apart inzamelen
In Harich ontvingen Mirjam en Anton de Gier en hun beide kinderen Nynke en Rens, het eerste biobakje van wethouder Johannes van der Pal (zie foto). Dit gezin is actief bezig met afvalscheiding en probeert zoveel mogelijk afval apart in te zamelen. Het gezin doet ook mee aan het initiatief ‘Ho! Net yn ‘e kliko’ dat dit jaar in Balk, Harich en Ruigahuizen is gestart. “Een mooi initiatief van onderop”, zegt Johannes van der Pal. "Dit verbetert de bewustwording rond afvalscheiding en daar zijn we als gemeente blij mee". Mirjam vertelt: 'We brengen zoveel mogelijk afval apart weg, zoals glas, textiel en batterijen. Ook brengen we cartridges en frituurvet bijvoorbeeld naar de korfbalvereniging. En het biobakje voor gft-afval komt natuurlijk op het aanrecht!"

Geen biobakje ontvangen?
Heeft u op 1 mei nog geen biobakje ontvangen, dan kunt u vanaf die datum een gratis biobakje afhalen op één van de milieuterreinen van onze gemeente (Joure, Balk of Lemmer). Dit geldt voor alle inwoners van De Fryske Marren. Namelijk de adressen waar we niet bij de voordeur kunnen komen, ontvangen niet huis aan huis een biobakje. Maar iedereen heeft recht op een gratis biobakje, graag zelfs!

Minder restafval per inwoner
Immers, hoe meer mensen meedoen met het scheiden van gft-afval, hoe beter. Zo hopen we om eind 2020 op een gemiddelde van 100 kg restafval per jaar per inwoner uit te komen, in plaats van de huidige 160 kg per inwoner. “Als dat lukt verbranden we veel minder afval en zijn we in de toekomst samen goedkoper én duurzamer uit”, zegt wethouder Johannes van der Pal. “Het zou heel mooi zijn dat De Fryske Marren hier een voorbeeldgemeente in kan zijn”.

Vragen en informatie
Voor vragen over het biobakje en de verspreiding ervan kunt u terecht op telefoonnummer 14 05 14. Meer informatie over afvalsoorten en ‘wat mag er in het biobakje?’ vindt u op: www.samenhalenwealleseruit.nl. Ook op www.defryskemarren.nl/afval vindt u veel informatie.