Vermilion ziet aanvraag vergunning onbehandeld blijven


19-01-2018 JOURE – In het April 2017 deed het Canadese bedrijf een vergunning aanvraag bij gemeente De Fryske Marren om een seismologisch onderzoek te starten. Door kleine explosies of trillingen wordt dan gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van gas. De gemeente heeft de aanvraag bekeken en geconcludeerd dat deze niet volledig was.

Vervolgens heeft de gemeente om aanvullende informatie gevraagd om de aanvraag ten aanzien van onder andere de omgeving inhoudelijk te kunnen beoordelen. Op deze vraag heeft het bedrijf nimmer antwoord gegeven waardoor de aanvraag onbehandeld bleef.

Omdat deze niet werd behandeld heeft het bedrijf een bezwaar ingediend. Voorwaarde voor een dergelijke aanvraag is dat er ook een formele bestuursprocedure moet worden gestart. In september is hier uitspraak over gedaan. Het bezwaar liep ondertussen wel verder. In november is er een hoorzitting geweest waarbij naar voren kwam dat de gemeente juist heeft gehandeld. Het college heeft deze beslissing afgelopen maand ter kennis aangenomen.

Vermilion staat het vrij om een nieuwe aanvraag te doen.