Verloting kavels Wyldehoarne op 9 juli!

23-06-2020 JOURE – Op donderdag 9 juli om 16.00 uur verloot wethouder Jos Boerland digitaal tien kavels voor de bouw van twee-onder-één-kapwoningen in ons uitbreidingsplan Wyldehoarne fase 3B II. Wilt u meedoen – samen met uw medebouwer – aan deze (digitale) verloting? Schrijf u dan als duo in via het inschrijfformulier op onze website.

Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 30 juni. Wanneer u zich inschrijft voor de digitale verloting ontvangt u hiervoor uiterlijk op dinsdag 7 juli een persoonlijke uitnodiging – met daarin uw inloggegevens – voor de digitale verloting.

Heerlijk wonen in Wyldehoarne
Het waterrijke plan ligt aan de noordoostzijde van Joure en is onderdeel van een eerdere uitbreiding in dit gebied. De woonwijk wordt – net als onze andere nieuwbouwwijken – gasloos gebouwd. Als mogelijk toekomstige bewoner moet u dus zelf zorgen voor een alternatieve verwarmingsbron. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een warmtepomp. U bent in ieder geval vrij in het kiezen van uw eigen leverancier. Kijk voor mogelijkheden en inspiratie ook eens naar het energiebesparingsproject Tûk Wenjen van gemeente De Fryske Marren: www.tukwenjen.nl.

Bouwen twee-onder-één-kapwoning
Voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning heeft u een medebouwer nodig. Voorwaarde is dat deze medebouwer een particulier is, dus geen aannemersbedrijf. Deze medebouwer moet bekend zijn op het moment van inschrijven. U schrijft zich dan ook in als koppel wanneer u mee wilt doen met de verloting op donderdag 9 juli. U en uw medebouwer kunnen zich dus niet afzonderlijk inschrijven.

Let op: wanneer u geen medebouwer heeft kunt u dus niet deelnemen aan de verloting. Op onze website lees u meer de procedure van de uitgifte van de vrije kavels aan particulieren in gemeente De Fryske Marren.

Digitale verloting op 9 juli
Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt per e-mail uiterlijk 7 juli een persoonlijke uitnodiging uitnodiging – met inloggegevens – voor deze digitale verlotingsbijeenkomst. Vlak voor de start van de verloting kunt u klikken op de link in deze uitnodiging, zodat u en uw medebouwer rechtstreeks mee kunnen kijken naar de verloting. U moet ingelogd zijn om deel te nemen aan de verloting, anders wordt u uitgesloten van deelname.  

Let op: u moet tijdens de verloting (digitaal) ingelogd zijn om deel te nemen aan de verloting. Kunt u zelf niet, geen probleem. Dan kunt u tijdens de inschrijving iemand machtigen om namens u deel te nemen aan de verloting.

Zijn jullie de eerste gegadigde voor twee kavels?
Dan krijgt u van ons een schriftelijke reservering voor de twee kavels waarop u zich samen met uw medebouwer heeft ingeschreven. Deze reservering is 14 weken geldig en is bedoeld om u en uw medebouwer in de gelegenheid te stellen om uw financiële- en bouw mogelijkheden te onderzoeken. Gemeente De Fryske Marren kan tijdens deze reserveringsperiode alleen aan u en uw medebouwer verkopen. Meer weten over de procedure? U vindt alle informatie op de website ‘Wonen in de Fryske Marren’.

Hoe kan ik me inschrijven?
Weten jullie op welke kavels jullie de droomhuizen willen bouwen? Schrijf u dan samen met uw medebouwer direct in via het inschrijfformulier op onze website! Inschrijven kan tot en met dinsdag 30 juni. Inschrijven voor de verloting

Per huishouden mag maar één keer worden ingeschreven. Echtparen, samenwonenden en aspirant samenwonenden mogen zich dus niet afzonderlijk inschrijven. Daarnaast is het de bedoeling dat u zich inschrijft als duo, samen met uw medebouwer. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Bouwen twee-onder-één-kapwoning’.

Vragen of meer informatie?
Informatie over (de kavels van) Wyldehoarne 3B vindt u op de website ‘Wonen in De Fryske Marren’. Voor vragen kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma via telefoonnummer 14 05 14.