Verloting kavels in Wyldehoarne

07-06-2019 JOURE – Op donderdagmiddag 20 juni gaat de gemeente 10 kavels verloten. De kavels liggen in het uitbreidingsplan Wyldehoarne in Joure, fase 3b II en zijn geschikt voor de bouw van twee-onder-een-kap-woningen. U kunt zich nu, samen met uw mede bouwer, als duo inschrijven voor deelname aan de verloting.

Verloting op donderdag 20 juni
De uitgifte vindt plaats via een verloting. Tijdens de verloting worden alle namen van de ingeschrevenen duo’s verzameld in een glazen bokaal. Eén voor één wordt uit deze bokaal een naam van een ingeschreven duo getrokken. Wanneer uw naam wordt getrokken, kunt u ter plekke aangeven, naar welke twee kavels uw voorkeur gaat. U kunt één voorkeur aangeven. Voor de verloting moet u dus goed bedenken, naar welke kavels uw voorkeur naar uit gaat.

De verloting is donderdag 20 juni om 15.00 uur op het gemeentehuis in Joure en u moet daarbij aanwezig zijn om deel te kunnen nemen. Kunt u zelf niet, dan kunt u tijdens de inschrijving iemand machtigen om namens u deel te nemen aan de verloting. Dat kan ook uw mede bouwer zijn.

Inschrijven voor verloting tot en met 13 juni
Per huishouden mag maar één keer worden ingeschreven. Echtparen, samenwonenden en aspirant samenwonenden mogen zich dus niet afzonderlijk inschrijven.

Bij de bouw van een twee-onder-een-kap-woning heeft u een mede bouwer nodig. U schrijft zich als duo gezamenlijk één keer in. In het formulier geeft u een hoofdbouwer en mede bouwer aan. Uw mede bouwer mag geen aannemersbedrijf zijn.

Reservering
Wanneer uw naam als eerste wordt genoteerd tijdens de verloting, krijgt u van ons een schriftelijke reservering voor de kavel van uw voorkeur. Deze reservering is vanwege de aanstaande vakantieperiode circa 14 weken geldig en is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om uw (financiële en bouw) mogelijkheden te onderzoeken. De gemeente kan tijdens deze reservering periode alleen aan u verkopen. Ook is de gemeente gerechtigd wanneer hier motiverende redenen voor zijn, om toch af te zien van reservering.

Kavels
De kavels zijn ruim van opzet. De oppervlaktes variëren van circa 300 m2 tot en met circa 336 m2. De diepte van de kavels is ongeveer 28,5 meter. In onderstaand overzicht zijn de prijzen en de oppervlaktes vermeld.

Kavel code en oppervlakte*
HV110 336 € 75.213,60
HV111 336 € 73.180,80
HV112 300 € 65.340,00
HV113 300 € 65.340,00
HV114 300 € 65.340,00
HV115 300 € 65.340,00
HV116 300 € 65.340,00
HV117 300 € 65.340,00
HV118 336 € 73.180,80
HV119 335 € 77.016,50
* Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voor de inschrijving kunt u terecht op deze link