Verkiezingsspecial bij bibliotheek Joure


23-02-2017 JOURE – Op 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen? Of twijfelt u nog? Kom dan naar de verkiezingsspecial in de bibliotheek in Joure.

Tweede kamer verkiezingen
Niet iedereen weet precies wat de Tweede Kamer doet, welke onderwerpen er spelen en hoe je hiervoor kunt stemmen. Om mensen beter voor te bereiden op deze verkiezingen, begeleidt ProDemos informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten.

Wat kunt u verwachten?
Het uitgangspunt van deze avond is op een informele manier meer te weten komen over de politiek. Het is vooral een erg gezellige manier om eens over politiek in gesprek te gaan en een laagdrepelige manier om te ontdekken waar je politieke voorkeur ligt.

Prodemos doet dit aan de hand van de volgende onderdelen:
Wat is politiek? Welke associaties heeft u bij politiek? U pakt een kaartje met een woord en plaatje dat zij vinden passen bij het begrip ‘politiek’. 

Feit of fabel
U krijgt stellingen voorgelegd en geeft met een rode of groene kaart aan of u denkt dat de stelling een feit (groen) of een fabel (rood) is. Filmpje ‘Tweede Kamerverkiezingen’
In een kort filmpje van 2,5 minuut krijgt u informatie over de Tweede Kamer.

Van feit naar oplossing
U ontdekt aan de hand van pictogrammen hoe de landelijke overheid aan oplossingen voor een probleem werkt. U zet de stappen in het wetgevingsproces op de juiste volgorde.

Puzzel-posters
U zet in kleine groepjes een aantal partijposters in elkaar. Deelnemers zoeken de juiste partijomschrijvingen en lijsttrekkers bij de logo’s van partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

Wie beslist wat?
U krijgt een lijst van twaalf onderwerpen te zien. U moet bepalen welke drie onderwerpen horen bij de gemeente, de provincie, het Rijk en de Europese Unie.

Over de lijn
U krijgt een aantal stellingen te zien. Met welke stelling bent u het eens of oneens? Als iedereen positie heeft ingenomen, verschijnen de logo’s van politieke partijen in beeld, zodat deelnemers hun mening kunnen vergelijken met die van politieke partijen.

Politiek Bingo
U krijgt een unieke bingokaart. Op iedere bingokaart staan negen antwoorden. Degene die het eerst negen correcte antwoorden heeft aangekruist roept ‘bingo’ en krijgt een prijsje. Het programma zal ongeveer twee uur duren. Koffie en/of thee staat voor u klaar.

Deze informatieavond is gratis toegankelijk. Aanmelden is wel van belang, dat kunt u doen via deze link