Verkeershinder Joure


04-08-2017 JOURE – Op het knooppunt Joure is er op dit moment veel verkeershinder. Dit heeft te maken met de diverse werkzaamheden die er plaatsvinden. Vanaf Heerenveen richting Joure staat op dit moment een file van ruim 6 kilometer. Tevens loopt de rotonde zelf vol. Aangeraden wordt om een alternatieve route te kiezen.