Verkeersdoden in Friesland weer toegenomen

15-04-2020 JOURE – Waar er tot 2016 een afname was te zien in het aantal verkeersdoden in Friesland, is het aantal slachtoffers sindsdien weer toegenomen. Afgelopen jaar vielen er 29 dodelijke incidenten te betreuren. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent. In 2018 was dit nog 27 en in 2016 waren dit er 26.

Naast het aantal dodelijke slachtoffers nemen het aantal gewonden ook toe. Zowel de Provinciale politiek als de landelijke politiek zien het aantal slachtoffers gereduceerd worden naar nul. Realistisch is dat voornemen echter niet. Wel wordt er steeds meer ingezet op betere en duidelijkere aanwijzingen in het verkeer.