Vergunningen en verordeningsoverzicht week 52


30-12-2017 JOURE – In onderstaand overzicht vind u de vergunningen en verordeningen van week 52. Deze werd voorheen gepubliceerd middels de Jouster krant. Door bezuinigingsmaatregelen van de gemeente is deze nog slechts digitaal terug te vinden voor diegenen die zich hier voor hebben aangemeld. Vandaar dat Jouregio heeft besloten om een proef te starten waarin de verordeningen en vergunningen terug te lezen zijn. Wij horen dan ook graag van onze lezers of dit voor hun toegevoegde waarde heeft of niet.
29/12/2017Verordening Jeugdhulp gemeente De Fryske Marren

29/12/2017Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges 12-09-2017

29/12/2017Beleidsregels gemeentelijke belastingen 12-09-2017

28/12/2017Langweer, Tsjillânleane 18: verleende vergunning schutting (OV 20170620/3341331)

28/12/2017Lemmer, Flevostraat 2 A: verleende vergunning reclame (OV 20170622/3342529)

28/12/2017Sondel, Sondelerdyk 2: verleende vergunning uitbreiden wagenberging (OV 20170599/3303237)

28/12/2017Idskenhuizen, Bramerstraat 77: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20170513/3226081)

28/12/2017Sint Nicolaasga, De Wieken 5: aanvraag vergunning uitbreiden fabriek ter inzage (OV 20160171/2259667)

28/12/2017Sintjohannesga, De Grie 30: verleende vergunning lichtmasten (OV 20170237/2963021)

28/12/2017Scharsterbrug, Hollandiastraat 5: verleende vergunning garage (OV 20170626/3343953)

28/12/2017Terherne, Buorren 74: verleende vergunning gevelwijziging (OV 20170614/3326939)

28/12/2017Financiële verordening

28/12/2017Sintjohannesga, De Grie 30: verleende vergunning lichtmasten (OV 20170237/2963021)

28/12/2017Registratie aanduiding politieke groepering

28/12/2017Lemmer, Lijnbaan 70: verleende vergunning vier appartementen (OV 20170415/3118699)

27/12/2017Vaststellen uitkomst draagvlakmeting verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure