Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

11-02-2022 JOURE – Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen stelt gemeente De Fryske Marren een vergoeding van maximaal € 1.000 per organisatie beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Deze vergoeding hebben wij eind vorig jaar ook beschikbaar gesteld. U kunt nu weer een aanvraag doen.

Verenigingen, bedrijven en organisaties die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Dit kan van 10 februari tot en met 26 maart 2022 via de pagina ‘Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen’. De regeling geldt met terugwerkende kracht.

Vergoeding voor (extra) personele inzet
De vergoeding wordt verstrekt aan organisaties uit De Fryske Marren die in de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022 gebruik maken voor het uitvoeren van controle van het coronatoegangsbewijs. De maximale bijdrage is € 1.000 per organisatie, afhankelijk van de gemaakte/te maken kosten.

Doel van de vergoeding is om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en ID-bewijs te ondersteunen en makkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers en verenigingen helpen bij de controle van de CTB.

Verplicht vanaf 13 jaar
Vanaf 25 september 2021 zijn verenigingen, bedrijven en organisaties in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen. Dit vraagt de nodige capaciteit van zowel gemeenten als  ondernemers en organisaties.  Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder (bij sport is dit vanaf 18 jaar). Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.