Verdeelde reacties op plan voor ontschotten mestrechten


28-11-2017 JOURE – De varkenshouderij- en melkveehouderijsectoren reageren verdeeld op een plan van voormalig melkveehouder en boerenbestuurder Jan Cees Vogelaar om de fosfaatrechten en varkensrechten uitwisselbaar te maken, waarbij bij elk recht dat verandert van varken naar koe 50% wordt afgeroomd. Daardoor zou het nationale mestoverschot met 40% kunnen dalen. De politieke partijen houden zich vooralsnog op de vlakte. De landbouwwoordvoerders vinden over het algemeen dat de sectoren het eerst samen eens moeten worden over de uitwisselbaarheid van productierechten.

Varkenshouders reageren wisselend op het plan. De stoppers en omschakelaars, naar een kleinschaliger varkensbedrijf met meer toegevoegde waarde, vinden het een goed voorstel. De bedrijven die willen uitbreiden zien er niets in. Ingrid Jansen, voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij, is tegen het plan van Vogelaar. "Met het uitwisselbaar maken van de rechten verdwijnen de productierechten uit de sector. Ontwikkelingsruimte wordt beperkt, terwijl de kosten voor de productierechten stijgen. In een sector waar de rendabiliteit van bedrijven onder druk staat, is dat een onwenselijke situatie."

In de melkveehouderijsector zijn wel veel ondernemers voor het plan. De vakgroep Melkveehouderij van LTO is niet overtuigd van de voordelen. "We hebben binnen LTO, in samenspraak met de veehouderijsectoren, afgesproken dat de schotten tussen de sectoren blijven bestaan. Dat betekent dat we op dit moment geen voorstander zijn van het uitwisselen van rechten tussen sectoren", aldus een woordvoerder van de vakgroep.