‘Verdachtmakingen richting LTO schadelijk voor boeren en tuinders’

09-02-2020 JOURE – LTO Nederland steekt als grootste belangenbehartiger van boeren en tuinders het hoofd boven het maaiveld uit. In dit werk- en krachtenveld vindt er reeds een aantal maanden een aaneenrijging van verdachtmakingen plaats richting LTO. Deze stemmingmakerij heeft echter louter tot doel LTO Nederland en haar leden schade te berokkenen, partijen uit elkaar te spelen en onrust te zaaien onder boeren en tuinders. Dit is buitengewoon schadelijk voor de sector, aldus LTO Nederland in een reactie op een bericht op het YouTube-kanaal Blue Tiger Studio.

Als belangenbehartiger is het noodzakelijk het vizier naar de samenleving open te houden. Om als boeren en tuinders te kunnen functioneren, is draagvlak vanuit de samenleving van essentieel belang. LTO ziet het als belangenbehartiger dan ook als haar taak continu het belang van boeren en tuinders te verbinden met de samenleving.

De voortdurende campagne van valse aantijgingen en ophitsing van YouTube-kanaal Blue Tiger Studio kreeg donderdag 6 februari weer een nieuw hoofdstuk met als doel om onrust te stoken. Naast allerlei onwaarheden, wordt de in 2013 afgesloten bestuursovereenkomst met TenneT opgevoerd. Boeren en tuinders hebben vaak te maken met TenneT, omdat de organisatie elektriciteitsleidingen door en over land aanlegt. Deze overeenkomst is in 2013 in volledige transparantie en goede terugkoppeling naar de leden van LTO afgesloten met het doel ondernemers te ontzorgen en via een koepelovereenkomst een hogere vergoeding te bedingen. Als individuele ondernemer sta je niet sterk tegenover TenneT, als collectief wel. Leden kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze overeenkomst.

Reeds bij de evaluatie in 2016 zijn diverse knelpunten en bezwaren van onze leden besproken. Eind vorig jaar heeft dit na veel onderhandelingen uiteindelijk tot de opzegging geleid. LTO blijft zich uiteraard inspannen om de collectieve belangen van boeren en tuinders te behartigen, ook in het leidingendossier. Met Gasunie is onlangs een principeakkoord bereikt, met TenneT nog niet.

LTO gaat niet op elke smadelijke verdachtmaking in. In dit geval leek het de organisatie juist om te reageren omdat het tot onrust leidt, wat niet in het belang is van boeren en tuinders. Namens de leden besteedt LTO Nederland haar liever aan het oplossen van de vele beleidsdossiers die een impact hebben op de Nederlandse land- en tuinbouw.