Veevervoer voortaan bij 35 graden of meer verboden

06-09-2019 JOURE – De vrijwillige afspraak uit het Nationaal plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren wordt niet door iedereen nagekomen. Tevens zijn nog steeds niet alle sectoren bij het Nationaal plan aangesloten. Daarom zal minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit )LNV) deze grens wettelijk laten vastleggen voor transporten die uitsluitend op Nederlands grondgebied plaatsvinden. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede kamer.

Het vastleggen van deze temperatuur neemt niet weg dat dieren alsnog hittestress door de warmte kunnen ervaren bij temperaturen onder de 35 graden. Daarom zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bood blijven controleren op hittestress bij dieren zullen zij ook bij buitentemperaturen onder de 35 graden handhaven, als het dierenwelzijn in het geding is.

De meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen hebben in de hete periode extra maatregelen genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. Ondanks de genomen maatregelen hebben zowel in stallen als tijdens transporten van dieren incidenten plaatsgevonden. Zo zijn er op een aantal varkens- en pluimveehouderijen ventilatiesystemen uitgevallen waardoor in combinatie met de extreme hitte dieren zijn overleden. Op slachthuizen zijn situaties aangetroffen waarbij in twee gevallen 30 tot 40% van de dieren (pluimvee) bij aanvoer dood waren. Bij 1 pluimveeslachthuis was er na aankomst sprake van hoge sterfte in de aanvoerhal, waarbij in een aantal kratten tot 90% dood aangevoerde kuikens aanwezig waren.

De NVWA is opgetreden en in het laatste geval heeft de NVWA 5 rapporten van bevindingen opgemaakt op het betreffende slachthuis. Deze rapporten van bevindingen kunnen leiden tot een bestuurlijke boete. Tevens moest het slachthuis een plan van aanpak maken, om de volgende dagen te mogen slachten. Op het moment zelf zijn onder druk van de NVWA maatregelen genomen om het welzijn van de dieren zo snel mogelijk te verbeteren. Dat deze situaties zijn voorgekomen vindt Schouten niet acceptabel.

Lange afstandstransporten
Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli jl. heeft Schouten zich positief uitgesproken over de oproep van de Europese Commissie om geen lange afstandstransporten uit te voeren als de voorspelde buitentemperatuur onderweg boven de 30 graden uitkomt. Daarbij heeft de minister aangegeven dat zij graag ziet dat dit dan ook wordt vastgelegd in de transportverordening, omdat zij het belangrijk vindt dat daar een wettelijke basis voor is.