Veenweidegebied nogmaals geïnspecteerd


17-07-2018 JOURE – Vanaf woensdag zal het actiecentrum droogte dijken gaan inspecteren.De maatregel is genomen in verband met de aanhoudende droogte die sinds het jaar 1976 niet meer voorgekomen is. Het actiecentrum de dijken binnen het veenweide gebied nogmaals controleren. Dit om eventuele scheuren in de zeshonderd kilometer lange dijken te constateren. Ook zou er een bewateringsverbod uit het overleg kunnen voortvloeien.
Concreet betekend dat de sluizen minder open zullen worden gezet bij zowel Stavoren en Lemmer. Sluizen moeten dan bijvoorbeeld helemaal gevuld zijn met boten alvorens zij vanaf het IJsselmeer de Friese wateren op kunnen varen. Indien de droogte aan zal houden kan er ook nog een verdringinsreeks opgelegd worden. In dat geval mag het oppervlakte alleen gebruikt worden voor dringende zaken.