Veelgestelde vragen over coronavirus in rioolwater

28-03-2020 JOURE – Op verschillende plekken wordt het coronavirus aangetroffen in rioolwater(externe website). Dit komt omdat sommige patiënten het virus in hun ontlasting hebben. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Dit rioolwater wordt op onze zuiveringsinstallaties (rwzi) schoongemaakt en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater (= het water in sloten en plassen). We zetten de belangrijkste vragen over het coronavirus in rioolwater op een rij.

Lopen omwonenden van een rwzi risico?
Nee, het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het water dat na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door verdunning en allerlei andere afbraakprocessen verdwijnen de ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf. Het RIVM(externe website) ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een rioolwaterzuivering verlaat.

Wel raden we, net als altijd, af om in de buurt van lozingspunten te zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. Het coronavirus verandert niks aan deze aanbeveling.

Wordt drinkwater van rioolwater gemaakt?
Nee, drinkwaterbedrijven maken geen drinkwater van rioolwater. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vitens(externe website)

Hoe zijn de medewerkers van het Wetterskip beschermd?
Rioolwater is altijd een bron van bacteriën en ziektekiemen. Onze medewerkers op de rwzi zijn opgeleid om hier op een veilige manier mee om te gaan. De beschermingsmaatregelen die zij normaal nemen als ze met rioolwater werken, beschermen ook tegen het coronavirus. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril en een masker of mondkapje. Naast dit standaardprotocol gelden de aangescherpte maatregelen, waaronder het afstand houden van 1,5 meter, regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in de elleboog.

Gaat het zuiveren van afvalwater door?
Waterschappen behoren tot de zogenoemde vitale processen in Nederland. Het zuiveren van rioolwater is een belangrijke taak, die ook onder deze moeilijke omstandigheden gewoon doorgaat.