Veel schade binnen gemeente met jaarwisseling

24-01-2019 JOURE – De afgelopen jaarwisseling is geëvalueerd. Op een paar kleine incidenten na is de jaarwisseling rustig verlopen. Er zijn geen ernstig gewonden gevallen. Ook het nieuwe cardbidbeleid is goed ontvangen door de carbidploegen en zijn er maar weinig klachten gekomen. Helaas is er wel veel schade aan het straatmeubilair door het gebruik van vuurwerk. De kosten om dit te repareren komen uit op bijna € 28.000.

Nieuwe carbidbeleid
Het nieuwe carbidbeleid is goed ontvangen door de carbidploegen. Alleen de carbidploeg van Sint Nicolaasga heeft het carbidkanon ingezet, deze is direct in beslag genomen. Verder hebben alle ploegen zich aan de nieuwe regels gehouden. Daardoor hebben we maar een klein aantal klachten binnen gekregen. Deze klachten gaan voornamelijk over geluidsoverlast voor huisdieren. Voor het komende jaar gaan we bekijken hoe we daar rekening mee kunnen houden, zonder dat de traditie verloren gaat.

Schade aan straatmeubilair
Ieder jaar is er schade aan het straatmeubilair door vuurwerk. Dit jaar is het schadebedrag helaas weer hoger dan het afgelopen jaar. En dat is jammer, want dat bedrag kunnen we beter voor andere initiatieven gebruiken. Hieronder is aangegeven welke schade er is en wat het kost om het materiaal te vervangen.

  • Bebording, verlichting en containers €12.325
  • Drie ondergrondse glas of afvalcontainers €12.000
  • Brandschade aan het wegdek €500,-
  • Opruimen dumping hout met asbest (vermoedelijk voor een vreugdevuur) €3.000
    Totale schade €27.825

Ook worden er ieder jaar straatkolken vernield doordat er knalvuurwerk in putten wordt gegooid. We kunnen nu nog niet precies aangeven wat het vervangen van de kolken gaat kosten. Vorig jaar moesten we 106 straatkolken repareren of vervangen. We proberen altijd te achterhalen wie de dader is. Dit jaar verwachten we 10% van de kosten te kunnen verhalen op de dader.