Veel lopende procedures tegen verleende Natuurbeschermings-wetvergunningen

10-10-2020 JOURE – Het oordeel van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met de Europese regelgeving en daardoor niet mag worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen binnen de Natuurbeschermingswet, raakt niet alleen bedrijven die binnen de PAS met een melding konden volstaan. Ook bedrijven die een vergunning kregen verleend, maar waarbij er nog juridische procedures liepen toen de Raad van State uitspraak deed, verkeren in onzekerheid.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd dat bedrijven die een lage depositie van stikstof op kwetsbare natuurgebieden veroorzaken en in de afgelopen jaren binnen de PAS met een melding konden volstaan, worden gelegaliseerd. Voor de bedrijven die een vergunning kregen, maar waarbij deze niet onherroepelijk is omdat er nog rechtszaken over liepen, heeft de minister geen toezeggingen gedaan.

Het is niet geheel duidelijk om hoeveel lopende zaken het gaat waarbij de verleende Natuurbeschermingswetvergunning op basis van de PAS bij de rechter is aangevochten. Volgens Trienke Elshof van LTO Noord gaat het om een groep van enkele duizenden veehouders. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat er nog circa 630 lopende procedures zijn tegen vergunningen die op basis van het PAS verleend zijn.

Het ministerie voorziet dat de betreffende ondernemers een nieuwe dan wel aangepaste vergunningaanvraag zullen moeten doen. Dat kan bijvoorbeeld intern of extern te salderen, het nemen van aanpassingen in de stal die voor minder emissie zorgen of door een individuele passende beoordeling aan te vragen.