Veel consumptieaardappeltelers hebben oogst 2019 nog niet afgeleverd

23-04-2020 JOURE – Uit een enquête die de LTO vakgroep Akkerbouw vorige week onder haar leden heeft gehouden, blijkt dat een groot deel van de consumptieaardappeltelers de schuur nog niet leeg heeft. Twee derde van de 879 telers die de enquête invulde, gaf aan dat er nog voorraad opgeslagen ligt. Ruim de helft van de telers met voorraad geeft aan dat deze deels, of geheel gecontracteerd is. Daarnaast heeft een aantal telers aardappelen vastgelegd volgens andere prijsafspraken, zoals een pool. Van de 40% van telers met vrije voorraad, heeft een derde nog meer dan 500 ton op voorraad. Ruim 60% van de telers die aangaven nog aardappels in voorraad te hebben, heeft nog meer dan 500 ton in de schuur liggen.

Vorige week werd bekend dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de fritesaardappeltelers tegemoet komt. De minister stelt 50 miljoen euro beschikbaar om een deel van de schade te compenseren die de coronacrisis veroorzaakt doordat de vraag vanuit de horeca en de export van frites volledig zijn stilgevallen. De voorwaarden voor compensatie worden in de komende weken nader uitgewerkt. De resultaten uit deze enquête helpen LTO bij deze besprekingen.

Naast de invulvragen van de enquête konden telers in een vrij vak aangeven of zij nog iets aan de vakgroep mee wilden geven. Hier kwam onder andere naar voren dat telers zich zorgen maken over het huidige teeltseizoen. De aardappelen van de oogst 2019 moeten van de markt, zodat er geen tweede jaar van lage inkomsten volgt. Daarnaast zijn er zorgen over het bewaren van de aardappelen met het mooie weer in aantocht en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook laten veel telers weten dat zij al aardappelen voor bodemprijzen wegdoen uit vrees voor een verdere daling van prijzen en de angst er mee te blijven zitten.