Veel animo Fries MKB voor handelsmissies in 2018


11-04-2017 JOURE – Onder het Friese midden- en kleinbedrijf (MKB) is veel animo voor het organiseren van inkomende handelsmissies in 2018. Dit maakte economie gedeputeerde Sander de Rouwe bekend tijdens een MKB bijeenkomst in Lemmer. De provincie Fryslân had gerekend op maximaal 10 aanmeldingen. Inmiddels staat de teller op 16, terwijl de indientermijn nog loopt tot 30 april 2017.

Eerder dit jaar maakte de provincie een prijsvraag voor inkomende handelsmissies bekend. Met de oproep aan het Friese MKB om een inkomende handelsmissie naar Fryslân te organiseren tijdens het Culturele Hoofdstadjaar in 2018. De vijf beste plannen worden uitgekozen. Elk ontvangen ze € 20.000 voor tegemoetkoming in de kosten.

Export stimuleren
Met de prijsvraag wil de provincie Fryslân bedrijven verder stimuleren om internationale handel te doen. Gedeputeerde Sander de Rouwe spreekt van een succes: ‘‘De plannen moeten nog beoordeeld worden, maar het feit dat er nu al veel animo is toont aan dat veel bedrijven exportkansen zien’’.

Extra pitch avond
Initiatiefnemers krijgen de mogelijkheid hun plannen te pitchen. Zo kunnen ze tussentijds hun plannen laten beoordelen en toetsen, voordat ze deze definitief inleveren. Aanstaande maandag, 10 april, is de eerste avond met pitches. Vanwege de grote animo komt er een extra pitch avond waarbij de bedrijven en/of verenigingen hun plannen aan de jury kunnen presenteren. De extra avond is op dinsdag 18 april. De jury die de plannen beoordeelt bestaat uit Robert van de Leur (ondernemer/investeerder), Emiel Stuy (Winnaar Friese ondernemer 2016), Jos Pâques (Club Diplomatique en Vlielandgroep), Dina Boonstra (NDC Mediagroep en Vlielandgroep) en Annabelle Birnie (Leeuwarden-Fryslân 2018).

Interesse?
Aanvragen kunnen nog tot 30 april ingediend worden. Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl/prijsvraag.

Wurkje mei Fryslân
Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.